کشاورزی مدرن

آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی را به شما ارائه می دهیم

» تمدید مهلت شرکت در همایش با کمترین هزینه ثبت نام :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» تمدید مهلت شرکت در همایش با کمترین هزینه ثبت نام :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار با تأکید بر حفاظت محیط زیست و من :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار -بروجرد - مهر 93 :: ۱۳٩۳/٤/۱٩
» ماشین کودپاش مایع هوشمند طراحی و ساخته شد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» صرفه جویی یارانه ای کشاورزی ایران را مدرن خواهد کرد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» دستگاه پرچم زدای انار اختراع شد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢
» بسم الله الرحمن الرحیم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱